Systemy ISO ISO 9001:2008

Zgodnie z rozporządzeniem Komitetów Technicznych ISO, które prowadzą prace związane z opracowywaniem norm międzynarodowych od listopada 2008 obowiązuje kolejna, już czwarta edycja normy ISO 9001.

Została ona opracowana w celu wsparcia wszystkich organizacji bez względu na ich typ i wielkość we wdrażaniu i efektywnym funkcjonowaniu systemów zarządzania Jakością.

ISO 9000:2005 - opisuje terminologię dotyczącą systemów zarządzania jakością
ISO 9001:2008 i odpowiednio PN-EN ISO 9001:2009 - wymagania systemu zarządzania jakością. Podstawa certyfikacji.
ISO 9004: 2000- dostarcza wytycznych nieustannego doskonalenia, które przyczynia się do uzyskania satysfakcji klientów organizacji i stron zainteresowanych.

Razem tworzą one spójny zestaw norm systemu zarządzania jakością ułatwiający porozumienie w kontaktach na rynku krajowym i międzynarodowym.

Korzyści wewnętrzne:

 • wdrożenie/udoskonalenie dokumentacji,
 • usystematyzowanie działań, procesów zarządzania wewnątrz struktury firmy,
 • pełne ukierunkowanie na klienta wewnętrznego,
 • udoskonalenie procesów, Precyzja w określaniu miejsc oraz prawdziwych przyczyn powstania błędów (niezgodności),
 • poprawa jakości wyrobów i usług,
 • redukcja liczby braków, reklamacji, i napraw Obniżenie kosztów poprzez zmniejszenie ilości błędów,
 • poprawa komunikacji wewnętrznej firmy. Usprawnienie przepływu informacji i udrożnienie kanałów komunikacji wewnętrznej,
 • poprawa zadowolenia pracowników. Zmiana mentalności pracowników, wzrost motywacji i efektywności procesów pracy.
 • ISO 9001 to platforma do budowy i wdrażania innych systemów zarządzania.

Korzyści zewnętrzne:

 • Posiadanie Certyfikatu to warunek uzyskania kontraktu, poprawa opinii Klientów, cenne narzędzie marketingu,
 • Podstawa dla dalszego rozwoju i usprawniania funkcjonowania firmy, lepszy dostęp do rynku krajowego i zagranicznego, wzrost satysfakcji klientów,
 • poprawa stosunków i kontaktów z Klientami, Wzrost zaufania do firmy,
 • przewaga konkurencyjna i wzrost rentowności,
 • Redukcja auditów Klientów,
 • Zmiana wizerunku firmy i wzrost prestiżu firmy i jej usług/produktów zarówno w oczach jej obecnych jak i potencjalnych klientów.

Prowadzimy kompleksowe wdrożenia ISO 9001:2008, szkolenia, audity wewnętrzne.

Copyrights 2015 CDJ | Wykonanie: euforino-strony www!