Systemy ISO ISO 45001:2018

Organizacja jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników i innych osób, na które mogą mieć wpływ jej działania.

Ta odpowiedzialność obejmuje promowanie i ochronę ich zdrowia fizycznego i psychicznego.

Przyjęcie systemu zarządzania BHP ma na celu umożliwienie organizacji zapewnienia bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy, zapobieganie urazom związanym z pracą i złemu stanowi zdrowia oraz ciągłe doskonalenie wyników 

Korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy:

  • Ustalenie celów zarządzania bhp
  • Planowanie działań w zakresie bhp
  • Opracowanie podstawowych dokumentów
  • Identyfikację zagrożeń i ich ocenę
  • Kontrolowanie poziomu ryzyka oraz podejmowanie działań profilaktycznych odpowiednich do stopnia zagrożenia
  • Dokonanie formalnej oceny realizacji celów polityki bhp
  • Obniżenie składek ubezpieczeniowych
  • Łatwiejsze pozyskiwanie poszukiwanych pracowników dzięki renomie przedsiębiorstwa skutecznie dbającego o zdrowie swoich pracowników
  • Zmniejszenie ilości i uciążliwości wizyt PIP

Prowadzimy kompleksowe wdrożenia ISO 45001:2018, szkolenia, audity wewnętrzne.

Copyrights 2015 CDJ | Wykonanie: euforino-strony www!