Systemy ISO ISO 27000

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC 27001:2007 „Technika Informatyczna – Techniki Bezpieczeństwa- Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – Wymagania”

System ZBI w kompleksowy sposób obejmuje wszystkie zagadnienia związane z zarządzaniem bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie, a zwłaszcza bezpieczeństwo fizyczne, osobowe, teleinformatyczne oraz prawne, czyli umożliwia budowę w przedsiębiorstwie Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością w oparciu o funkcjonujące normy ISO 9001, ISO 14001 i PN-N-18001. Norma ta stanowi podstawę do Certyfikacji.

 

Pakiet norm ISO / IEC -27001/27002/27005/27006 - zawiera wymagania,kodeks praktyki technik zarządzania ryzykiem, ustanowione w celu wdrożenia i ustanowienia skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem. Zapewnia również wytyczne dotyczące auditu stwierdzającego zgodność funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Pakiet ten obejmuje ISO/ IEC 27001:2005,ISO /IEC 27002:2005, ISO / IEC27005:2011oraz ISO / IEC27006:2011.

Przykłady informacji będących pod opieką przedsiębiorstwa:

 • Technologia, plany konstrukcyjne, know-how
 • Plany i strategia firmy
 • Bazy danych o klientach
 • Informacje przechowywane w systemach komputerowych
 • Zamówienia od klientów, dostawy
 • Dane i wyniki finansowe księgowość, informacje powierzone przez klientów
 • Dane osobowe pracowników
 • Informacje niejawne
 • Tajemnica przedsiębiorstwa
 • Pracownicy, ich wiedza i problem odchodzących/zwalnianych pracowników.

Wdrożenie w firmie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji może przynieść następujące korzyści:

 • Pozwoli określić wymagania firmy w zakresie bezpieczeństwa,
 • Pozwoli wzmocnić nacisk na ochronę informacji,
 • Spowoduje prowadzenie analizy ryzyka i zarządzanie oszacowanych ryzykiem w odniesieniu do przechowywanych w firmie informacji,
 • Pozwoli na podniesienie wydajności, płynności finansowej oraz rentowności firmy,
 • Będzie instrumentem pozwalającym na uzyskanie przewagi konkurencyjnej i poprawy wizerunku firmy i jej wiarygodności w oczach klientów.
Copyrights 2015 CDJ | Wykonanie: euforino-strony www!