Systemy ISO ISO 50001 (EN 16001)

ISO 50001 (BS EN 16001) - Zarządzanie Energią

ISO 50001 (BS EN 16001) to norma dotycząca Systemu Zarządzania Energią. Prawidłowe i efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków do osiągnięcia sukcesu każdej działalności gospodarczej. ISO 50001 (BS EN 16001) zawiera szczegółowe wymagania pozwalające na wdrożenie i utrzymywanie systemu identyfikacji obszarów wysokiego zużycia energii oraz ukierunkowania redukcji na tych obszarach w celu zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Wdrożenie normy ISO 50001 (BSEN 16001) systemu zarządzania energią (EnMS) może znacząco obniżyć koszty, a także pomóc w zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych zapewniając Państwu przewagę konkurencyjną.

System ISO 50001 (EN 16001) jest odpowiedni dla każdej organizacji, bez względu na jej wielkość, branżę lub położenie geograficzne. Znacząco istotny jest w przypadku funkcjonowania w energochłonnej gałęzi przemysłu lub w przypadku konieczności sprostania wymogom i regulacjom dotyczącym emisji gazów.

Korzyści związane z wdrożeniem systemu zarządzania energią ISO 50001 (BS-EN 16001):

  • zwiększenie wydajności produkcji
  • zmniejszenie kosztów energii
  • redukcja emisji gazów
  • uwzględnienie wymagań prawnych i zapewnienie zgodności
  • sformalizowanie polityki w zakresie zużycia energii
  • integracja systemu zarządzania energią z innymi obowiązującymi systemami
  • zmniejszenie ryzyka związanego z bezpieczeństwem energetycznym

Prowadzimy kompleksowe wdrożenia ISO 50001, szkolenia, audity wewnętrzne.

Copyrights 2015 CDJ | Wykonanie: euforino-strony www!