Szkolenia i usługi HOT-LINE Szkolenia

Szkolenia doskonalenie Systemów Zarządzania Jakością, Środowsiekim i Bezpieczeństwem

Szkolenia Zamknięte - 1dniowe organizowane dla grupy pracowników Waszej Firmy. Szkoleniowcy są wybrani spośród najlepszych konsultantów - praktyków oraz Auditorów i wykładowców poznańskich uczelni co gwarantuje Państwu satysfakcję i udane szkolenie.

Zarządzanie Środowiskiem

 • Ś1- Wymagania normy ISO 14001:2004
 • Ś2- Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskiem

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

 • B1-Wymagania normy PN-N 18001:2004 i wymagania OHSAS 18001
 • B2- Auditor Wewnętrzny SZBHP PN –N /OHSAS 18001
 • B3- Ocena ryzyka zawodowego 18002:2011

Zarządzanie jakością

 • J1-Wymagania normy PN-EN ISO 9001:20018
 • J2-Podejście procesowe i zarządzanie procesami w Systemie Zarządzania Jakością
 • J3-Poprawa skuteczności funkcjonowania procesów w SZJ
 • J4-Procesy związane z klientem, proces monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta wg ISO 9001:2008
 • J5- Określanie potrzeb i ocena zadowolenia klienta
 • J6- Rola i zadania pracowników w utrzymaniu skutecznego SZJ
 • J7- Wymagania normy PN-EN ISO 19011 w praktyce Auditora wewnętrznego
 • J8- Doskonalenie umiejętności auditowania w Systemie Zarządzania Jakością
 • J9- Metodyka prowadzenia wewnętrznych auditów procesów
 • J0-Doskonalenie skuteczności czynności zarządczych w procesowym zarządzaniu jakością
 • J11-Praktyka ciągłego doskonalenia funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością
 • J12- Wymagania normy ISO 9004 - wytyczne doskonalenia funkcjonowania
 • J13-Obszary analizy i pomiarów, wizualizacja danych, narzędzia i techniki doskonalenia
 • J14 -Narzędzia i techniki doskonalenia
 • J15- Rola pracowników i ich zadania w utrzymaniu i doskonaleniu SZJ

Komunikacja interpersonalna

 • K1-Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
 • K2-Sztuka prezentacji
 • K3-Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • K4-Budowanie zespołów pracowniczych

Marketing

 • M1-Marketing w praktyce
 • M2-Budowa Planu Marketingowego
 • M3-Badanie i ocena zadowolenia klienta
 • M4- Profesjonalna obsługa klienta

Zarządzanie projektem

P1-Zarządzanie projektem

Zarządzanie

 • Z1- Podstawy zarządzania strategicznego
 • Z2-Zarządzanie zmianą
 • Z3-Zarządzanie czasem
 • Z4-System ocen pracowniczych
 • Z5- Badanie zadowolenia pracowników

Szczegółowy plan szkolenia przesyłamy na życzenie, zapraszam do kontaktu.

Copyrights 2015 CDJ | Wykonanie: euforino-strony www!