Szkolenia NOWOŚCI i usługi HOT-LINE Szkolenia -nowości

 

Szkolenia Zamknięte - 1 dniowe organizowane dla grupy pracowników Waszej Firmy.

Szkoleniowcy są wybrani spośród najlepszych konsultantów - praktyków oraz Auditorów i wykładowców poznańskich uczelni co gwarantuje Państwu satysfakcję i udane szkolenie.

Zarządzanie Środowiskiem

 • Ś1- Wymagania normy ISO 14001:2015
 • Ś2- Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskiem

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

 • B1-Wymagania normy ISO 45001:2018
 • B2- Auditor Wewnętrzny ISO 45001:2018

Zarządzanie jakością

 • J1-Wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015
 • J2-Podejście procesowe i zarządzanie procesami w Systemie Zarządzania Jakością
 • J3- Wymagania normy PN-EN ISO 19011 w praktyce Auditora wewnętrznegoMetodyka prowadzenia wewnętrznych auditów procesów
 • J4- Obszary analizy i pomiarów, wizualizacja danych, narzędzia i techniki doskonalenia
 • J5- Rola pracowników i ich zadania w utrzymaniu i doskonaleniu SZJ

Komunikacja interpersonalna i psychologia w Biznesie - trener Zbigniew Heryng

 1. Stres w pracy - strategie radzenia sobie ze stresem i wykorzystywania jego energii.
 2. Stres codzienności - budowanie równowagi i rozwojowe aspekty stresu.
 3. Zarządzanie stresującymi sytuacjami w pracy.
 4. Stres długotrwały i przewlekły - budowanie równowagi między pracą i życiem osobistym.
 5. Stres, kryzysy emocjonalno - motywacyjne i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
 6. Techniki szybkiej relaksacji i regeneracji w sytuacji wielozadaniowości i przeciążenia w pracy.
 7. Odporność psychiczna jako cecha i postawa życiowa - rezyliencja i przezwyciężanie kryzysów.
 8. Jak skupić się na pracy i nie marnować czasu - zapobieganie przeciążeniu i prokrastynacji, techniki osiągania osobistej produktywności.
 9. Mądre zarządzanie sobą w czasie, czyli całym swoim życiem - perspektywa rozwojowa.
 10. Komunikacja interpersonalna w sytuacjach antagonistycznych.
 11. Model i metoda DISC w zarządzaniu ludźmi, pracy zespołowej, obsłudze klienta i sprzedaży.
 12. Zarządzanie różnorodnością - współpraca między pokoleniami i sztafeta pokoleniowa.
 13. Młodzi w pracy - pokolenie Y i Z - jak nimi zarządzać i współpracować.
 14. Zatrudnianie pracowników 50+ oraz 60+ i kierowanie nimi.
 15. Radość życia i aktywność po 60-tce - przygotowanie się do przejścia na emeryturę, aktywność i rozwój osobisty, praca na emeryturze i zamiast emerytury.
 16. Badanie i ocena kompetencji - metoda 180 i 360 stopni, przeprowadzanie okresowej rozmowy oceniającej z pracownikami.
 17. Zarządzanie przez rozmawianie - codzienne rozmowy z pracownikami.
 18. Sukcesja stanowiskowa, relacja mistrz - uczeń, sztafeta pokoleniowa.
 19. Integracja, budowanie i zgrywanie zespołu.
 20. Nie antagonizująca komunikacja międzyludzka wewnątrz organizacji.
 21. Trening interpersonalny - rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych.
 22. Skrzynka Narzędziowa Brygadzisty / Mistrza - warsztat kierowania ludźmi i zespołem.
 23. Umiejętności kierowania ludźmi i zespołem dla kierowników liniowych.
 24. Ramy pracy zespołu - zawieranie kontraktu psychologicznego.
 25. Współpraca w zespole menedżerskim.
 26. Role zawodowe i społeczne menedżerów różnych szczebli w organizacji.
 27. Rola organizacyjna menedżera - kiedy zostajesz po raz pierwszy czyimś szefem.
 28. Automotywacja i motywowanie innych.
 29. Przeprowadzanie rozmów motywujących i dyscyplinujących z pracownikami.
 30. Rozmowa z pracownikiem w Programie Dobrowolnych Odejść.
 31. Grupowe rozwiązywanie problemów.
 32. Zarządzanie konfliktem - zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów personalnych oraz problemów interpersonalnych w zespole.
 33. Rozwiązywanie antagonizmów, konfliktów, napięć między działami.
 34. Negocjacje w obronie ceny i marży.
 35. Profesjonalna obsługa klientów w zróżnicowanym wieku.
 36. Asertywność w pracy i w biznesie.
 37. Asertywność w sprzedaży i obsłudze klienta.
 38. Psychologiczne metody zapobiegania i rozwiązywania problemów związanych z mobbingiem w pracy.
 39. Psychologiczne aspekty molestowania w pracy - jak nie zostać sprawcą i jak nie stać się ofiarą.
 40. Osoby niepełnosprawne psychicznie w pracy.
 41. Obsługa klientów z niepełnosprawnościami psychicznymi w biurze i urzędzie.
 42. Psychologia zmiany - przemiana nastawień, źródła oporu, procesy i mechanizmy interpersonalne.

Szczegółowy plan szkolenia przesyłamy na życzenie, zapraszam do kontaktu.

Copyrights 2015 CDJ | Wykonanie: euforino-strony www!