Systemy branżowe AQAP

AQAP – System Zarządzania Jakością dostawców dla Wojska.

NATO wymaga od państw członkowskich, aby producenci i dostawcy kontraktowi dla wojska byli zdolni do dostarczani usług / wyprodukowania wyrobów

 • bezpiecznych
 • niezawodnych
 • materiałooszczędnych

Dlatego zarządzaniu jakością zostało wyrażone w konkretnych wytycznych AQAP - Allied Quality Assurance Publication.

Certyfikat AQAP można uzyskać wdrażając normę AQAP 2110 lub 2120 lub 2130 lub 2131 oraz stosując kryteria certyfikacji AQAP, wydawany na 3 lata, w tym okresie odbywają się coroczne audity kontrolne. W Polsce Jednostką uprawnioną jest

Zakład Systemów Jakości i Zarządzania

ul. Nowowiejska 26 02-010 Warszawa
Od dnia 1 stycznia 2011 r. jest to komórka organizacyjna Wydziału Mechanicznego WAT pod nazwą Zakład Systemów Jakości i Zarządzania.

Cechy AQAP - struktura dokumentacji zbliżona do wymagań ISO 9001.

 • AQAP 2110:2009, wydanie 3 - "Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji".
 • AQAP 2120:2009, wydanie 3 - "Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w produkcji".
 • AQAP 2130:2009, wydanie 3 - "Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w kontroli i badaniach".
 • AQAP 2210:2006, wydanie 1 - "Wymagania uzupełniające NATO do AQAP 2110 dotyczące zapewnienia jakości oprogramowania".
 • AQAP 2105:2009, wydanie 2 - "Wymagania NATO dotyczące planów jakości dla wyrobu będącego przedmiotem zamówienia".

W trakcie wdrażania systemu zarządzania jakością dostawca może wykorzystać poniższe dokumenty:

 • AQAP 2009: 2006 - "Wytyczne NATO do stosowania AQAP serii 2000".
 • AQAP 2131: 2006 - "Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w kontroli końcowej".
 • AQAP 2105: 2005 - "Wymagania NATO dotyczące planów jakości dla wyrobu będącego przedmiotem zamówienia".
 • AQAP 2210: 2006 - "Wymagania uzupełniające NATO do AQAP 2110 dotyczące zapewnienia jakości oprogramowania".

W celu nadzorowania i monitorowania systemu zapewnienia jakości dostaw dodatkowo państwa NATO obowiązują następujące dokumenty:
STANAG 4107, wydanie 7 - który ustala zasady nadzorowania systemu zarządzania jakością dostaw, zwanego procesem Rządowego Zapewnienia Jakości GQA (Government Quality Assurance) oraz wprowadza publikacje AQAP.
AQAP-2000 - Polityka NATO dotycząca zintegrowanego systemowego podejścia do jakości w cyklu życia wyrobu.

Copyrights 2015 CDJ | Wykonanie: euforino-strony www!