Systemy branżowe BRC Cp

BRC CP - BRC Global Standard for Consumer Products: Issue 3

Norma opracowana przez British Retail Consortium (BRC). Skierowana jest do producentów artykułów typu „non-food” (np. producentów opakowań plastikowych od żywności, papieru do pieczenia, chemii domowej, kosmetyków, tekstyliów, szkła, itp.) przeznaczonych bezpośrednio do konsumenta finalnego.

Norma BRC Global dotyczy producentów produktów konsumenckich na przykład: opakowań do żywności, pudełek, koszy na bieliznę, szamponów, farb i kosmetyków, telewizorówi zabawek, artykułów elektrycznych, mebli i tkanin.
BRC Cp Issue 3 dzieli produkty konsumenckie na 3 grupy w zależności od ewentualnego poziomu bezpieczeństwa lub niebezpieczeństwa jakie powoduje jego używanie.

1-sza grupa - farmaceutyki, kosmetyki lub wyroby przeznaczone do spożycia. Wyroby co do których istnieją specyficzne wymagania prawne np. GMP oraz takie, które mogą zostać zanieczyszczone radiologicznie lub biologicznie

2-ga grupa – wyroby, co do których istnieją specyficzne wymagania prawne (np. normy zharmonizowane) oraz takie, które mogą zostać zanieczyszczone chemicznie lub fizycznie. Wyroby, co do których wymagane jest oznakowanie ostrzegawcze na wyrobie, opakowaniu lub w instrukcji obsługi czy też takie wyroby, których etykiety muszą być podawać informacje o substancjach wchodzących w jego skład. Produkty, których używanie może powodować zagrożenie fizyczne, chemiczne, elektryczne, związane z palnością, magnetyczne, akustyczne lub radiologiczne

3-cia grupa – pozostałe wyroby.

Najważniejsze obszary poddawane auditom BRC to:

 • Zaangażowanie Kierownictwa
 • zarządzanie ryzykiem
 • System zarządzania
 • Środowisko produkcji,
 • Kontrola produktu
 • Ocena zgodności produktu,
 • Kontrola procesu
 • Personel

Proces i procedura Auditu jest taka sama jak w przypadku Systemu ISO 9001 czy innych systemów podstawowych, jednak częstotliwość ocen jest uzależniona od wyniku auditu, przedstawianego w procentach %. Raport Jednostki Auditującej System BRC wskazuje na

 • Niezgodności krytyczne /Critical nonconformity,
 • Niezgodności główne /Major nonconformity,
 • Niezgodności małe/Minor nonconformity
 • punkty ujemne.

W zależności od liczby i nasilenia znalezionych niezgodności wynik auditu może być:

 • 80%-100% - pozytywny wynik, kwalifikujący do oceny i dalszych wizyt. Kontrahent może zdecydować się na współpracę i podpisanie umowy. Tutaj spotykamy oznaczenia wyników takie jak : Grupa A, B, C, D
 • poniżej 80% - wynik negatywny.

Wytyczne BRC najczęściej przedstawiają swoim dostawcom sieci taki jak:

Carrefour, Tesco, ICA, Metro ( w Polsce MAKRO) , Migros, Ahold, Wal-Mart and Delhaize.

Copyrights 2015 CDJ | Wykonanie: euforino-strony www!