Systemy branżowe BRC Iop

BRC /Iop BRC/IOP Global Standard for Packaging and Packaging Materials: Issue 4

We wrześniu 2012 "Global Standard dla opakowań i materiałów opakowaniowych: Issue 4" wydany przez Globalną Inicjatywę ds. Bezpieczeństwa Żywności (GFSI).

Wydanie to było poprzedzone szerokimi konsultacjami w ramach benchmarkingu, co stanowi dowód wzrostu uznania dla ponad 2000 certyfikowanych firm na całym Świecie.

Wytyczne BRC najczęściej przedstawiają swoim dostawcom sieci taki jak:

Carrefour, Tesco, ICA, Metro ( w Polsce MAKRO) , Migros, Ahold, Wal-Mart and Delhaize.

Standard dostarcza wymagań dla zarządzania jakością detalistów i firm opakowaniowych z całego świata. Określa wytyczne dla:

  • Wymogów sanitarnych i higienicznych fabryki / zakładu
  • funkcjonalnych aspektów opakowań
  • zarządzania kontrolą druku
  • zabezpieczeń mających zmniejszyć ryzyko migracji substancji chemicznych z opakowania do żywności
  • zwiększy nacisku na jakość materiałów opakowaniowych.

Producenci są kwalifikowani w tym standardzie o 2 grup ryzyka , dla porównania w przypadku BRC Cp – było grup 3.

Proces auditowy opiera się przed wszystkim na sprawdzeniu elementów głównych tzw. Fundamentalnych, które są kluczowe dla ustanowienia i funkcjonowania skutecznej operacji wytwarzania opakowań, np. „utrzymanie czystości i higieny” czy „analiza produktu/ badania”. Częstotliwości auditów zależy od procesów działań naprawczych zaplanowanych na podstawie wyników.

Certyfikat zgodności ze standardem weryfikuje techniczne i funkcjonalne działanie, spełnienie przez producentów zobowiązań prawnych i pomaga zapewnić ochronę konsumenta.

"Jesteśmy zadowoleni, że BRC BRC / IOP Packaging Standard jest pierwszym Standardem poświęconym bezpiecznej produkcji materiałów opakowaniowych, który zdobył uznanie GFSI. To zapewnia wartość dodaną i uznanie dla wielu certyfikowanych wg BRC / IOP - zakładów, które przez lata ciężko pracowały, aby osiągnąć wymagania swoich klientów. " - David Brackston, BRC Dyrektor Techniczny.

Copyrights 2015 CDJ | Wykonanie: euforino-strony www!