Systemy branżowe IFS

IFS Food wydanie 6 - International Food Standard

IFS (International Food Standard) to Międzynarodowy Standard Żywności opracowany przez przedstawicieli niemieckiego i francuskiego handlu (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, gdzie obowiązuje Standrad BRC) ujednolicający zasady audytowania producentów i dostawców żywności współpracujących z sieciami handlowymi tzw. producentów marki własnej (private label). Jest to system łączący wymagania HACCAP z elementami zarządzania. IFS jest najważniejszym standardem dla dostawców dużych sieci handlowych.

23 stycznia 2012 została wydana wersja 06 standardu IFS, a obowiązuje od 1 lipca 2012.

Odmiany IFS:

 • IFS Logistic - ma zastosowanie zarówno dożywności iproduktów nieżywnościowychi obejmuje wszystkichdziałań logistycznych, takich jak załadunek, rozładuneki transport. Norma może być stosowana do wszystkichrodzajówtransportu;samochody ciężarowe, pociągi, statki, samoloty i każdyinny rodzajtransportu, w którym można monitorować temperaturę.
 • IFS Cash & Carry – dla hurtowni i miejsc przeładunkowych, gdzie może nastąpić nawet mała produkcja, typu przesypywanie z większych opakowań do mniejszych oraz przetwórstwo na mała skalę. Wymaganiatej normysą takie samejakIFSFoodale zawiera dodatkowewytyczne dla targów owocowo-warzywnych lubhurtownie.
 • IFS Broker – dla pośredników w procesie handlu, niekoniecznie mających bezpośredni związek z producentem danego produktu.
 • IFS HPC - Dla firm, które prowadzą procesy produkcji „nieżywnościowych produktów, takich jakkosmetyki, artykuły gospodarstwa domowegolub codziennetowaryużytku.
 • IFS Packaging Guideline – wytyczne zgodne z IFS Food, wersja 5dotycząceopakowania produktu.

IFS opiera się na 5 kryteriach:

 • system HACCP musi istnieć, a CCP muszą zostać poprawnie zdefiniowane
 • system HACCP musi poprawnie funkcjonować przez nadzór, dokumentację i kontrolę CCP
 • pochodzenie wszystkich surowców musi być udokumentowane
 • kierownictwo powinno kontrolować efektywność pracy oraz, że pracownicy znają swoje obowiązki
 • działania korygujące muszą być zdefiniowane i podejmowane w odpowiednim czasie
 • może być stosowany na wszystkich etapach wytwarzania żywności, z wyjątkiem produkcji podstawowej, a więc tam, gdzie środki spożywcze są poddawane „obróbce”.

W celu uzyskania certyfikatu IFS, należy wykazać się wdrożonym systemem HACCP, udokumentowaniem pochodzenia wszystkich surowców, zdefiniowanymi procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie oraz zgodnością działań ze wszystkimi wymaganiami prawnymi klienta.

Copyrights 2015 CDJ | Wykonanie: euforino-strony www!