Systemy branżowe ISO 22 000

ISO 22000:2005 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności -- Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego

Standard zawiera wymagania dla organizacji do zarządzania systemem bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu żywnościowym, gdzie organizacja pokazuje swoje umiejętności do kontroli zagrożeń bezpieczeństwa żywności w celu zapewnienia bezpiecznych produktów. Jej oryginalna angielska nazwa to Food safety management systems – Requirements for organizations throught the food chain.

ISO 22000 podaje wytyczne:

  • Zaplanowania, wdrożenia, eksploatacji, utrzymania iaktualizacjisystem zarządzania bezpieczeństwem żywności, którego celem jest dostarczanie produktów
  • W celuwykazania zgodności zobowiązującymi przepisami ustawowymii wymogamibezpieczeństwa żywności
  • Oceny wymagań klientai wykazaniazgodności z tymiwzajemnie uzgodnionymiwymaganiami klienta, które odnoszą się do bezpieczeństwa żywności,w celu zwiększeniasatysfakcji klientów,
  • Skutecznego porozumiewania się w kwestiach bezpieczeństwa żywności pomiędzy dostawcami, klientami izainteresowanymi stronamiw łańcuchu żywnościowym,
  • W celu zapewnienia, że organizacja spełniadeklarowaną politykąbezpieczeństwa żywności,
  • W celuwykazaniazgodności zodpowiednimizainteresowanymi stronami, a
  • Abyubiegać się o certyfikatlub rejestracjęswojegosystemu zarządzania bezpieczeństwem żywnościprzez zewnętrznąorganizację, lub dokonać samoocenylub własne oświadczenieo zgodnościz normą ISO22000:2005.
  • Zawiera zbiór programów podstawowych np.: GHP – Dobra praktyka higieniczna, GMP – Dobra praktyka produkcyjna, GLP – Dobra praktyka laboratoryjna, GAP – Dobra praktyka rolnicza i inne
  • Przywołuje zasady systemu HACCP oparte na Codex Alimentarius

Budowa normy oparta jest na tych samych zasadach jak w przypadku norm ISO 9001 i ISO 14001.

Copyrights 2015 CDJ | Wykonanie: euforino-strony www!