Systemy branżowe ISO 22 716

ISO 22716:2007 - GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) w branży kosmetycznej

PN-EN ISO 22716:2009 Kosmetyki -- Dobre Praktyki Produkcji (GMP) -- Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009/WE z dnia 30.11.2009r. dotyczącego produktów kosmetycznych od dnia 11 lipca 2013 roku wszystkie firmy z branży kosmetycznej, mają obowiązek produkowania kosmetyków zgodnie z wymaganiami standardu ISO 22716.

ISO 22716:2007 (PN-EN 22716:2009) jest standardem skierowanym do przemysłu kosmetycznego określanym także jako Dobra Praktyka Produkcyjna dla branży kosmetycznej (GMP Cosmetics).

Standard ISO 22716:2007 (PN-EN 22716:2009) wyznacza zasady i kierunki postępowania w trakcie produkcji, przetwarzania, magazynowania i transportu kosmetyków. Dotyczy więc obszarów

  • bezpośredniej produkcji i obszarów przyprodukcyjnych,
  • zarządzania odpadami,
  • wymagań dotyczących głównych założeń budowlanych, technicznych, technologicznych,
  • wyposażenia,
  • personelu,
  • nadzoru nad surowcami i wyrobem,
  • opakowaniami i reklamacjami,
  • podwykonawcami,
  • auditów,
  • badań laboratoryjnych i dokumentacji.

Wdrożony system ISO 22716 (GMP Cosmetics) daje klientowi gwarancję, że oferowane przez producenta kosmetyki spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości. Dla producenta zaś stanowi ochronę reputacji marki i dowód na spełnienie obowiązujących wymagań prawnych i norm.

Copyrights 2015 CDJ | Wykonanie: euforino-strony www!