Wdrożenie i skuteczne utrzymywanie Zakładowej Kontroli Produkcji oraz wybór oceny systemu zgodności jest OBOWIĄZKOWY dla producentów wyrobów budowlanych. Posiadany certyfikat ISO 9001 może nie wystarczyć do spełnienia wymagań przez producenta wyrobu budowlanego.

Upoważnia producenta do oznaczania produkowanych przez niego wyrobów znakiem CE lub znakiem budowlanym.

Wdrożona Zakładowa Kontrola Produkcji pozwala na spełnienie wymagań:

 • Norm zharmonizowanych.
 • Europejskich aprobat technicznych.
 • Polskich norm.
 • Krajowych aprobat technicznych.
Posiadając wdrożony system ZKP otrzymują Państwo następujące korzyści:
 • Spełnienie wymogu prawnego.
 • Prawo do oznaczania swoich wyrobów znakiem CE lub B oraz wydania deklaracji zgodności.
 • Zwiększenie zaufania klientów.
 • Brak zagrożenia dotkliwą karą finansową, która może zostać nałożona przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 • Standaryzacja procesów w firmie i wzrost morale załogi.
 • Redukcja kosztów funkcjonowania organizacji (poprawa jakości procesów).
 • Poprawa jakości wyrobów i wzrost bezpieczeństwa ich użytkowania.

CDJ oferuje Państwu profesjonalne wdrożenie wymagań ZKP w organizacji, dostosowanie istniejącego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001 (lub innego standardu) lub przejęcie odpowiedzialności za utrzymanie ZKP w organizacji (pełnimy funkcję Pełnomocnika ds. ZKP).

Copyrights 2015 CDJ | Wykonanie: euforino-strony www!