Systemy ISO ISO 14001:2015

Norma zarządzania środowiskowego - ISO 14001:2015


Z całą pewnością wprowadzenie norm serii ISO 14000 traktować należy jako swego rodzaju osiągnięcie cywilizacyjne. Tym bardziej, że nie zakładają one nierealnego przecież powrotu do natury, a jedynie upowszechniają dbałość i odpowiedzialność za środowisko w wymiarze zarówno lokalnym jak i regionalnym czy globalnym.

Podstawowym zadaniem normy ISO 14001 jest wspomaganie działań związanych z ochroną środowiska oraz ograniczeniem i zapobieganiem zanieczyszczeniom, a kreowany w niej model systemu oscyluje w kierunku ciągłego doskonalenia. Norma ISO 14001 przyjmuje zasady systemu zarządzania wspólne z systemem jakości wg normy ISO 9001:2015 co oznacza w praktyce przede wszystkim wspólna numerację punktów obu norm.

wymagania, kóre nalezy spełnic zaczynaja się od punktu 

4.0 - Kontekst Organizacji

5.0 - Przywództwo

6.0 - Planowanie

7.0- Wsparcie

8.0 Działania Operacyjne

9.0 Ocena efektów działaności

10.0- Doskonalenie

Znane z wcześniejszego wydania normy - aspekty środowiskowe znajdziemy w pkt. 6.1.2, nie ma punktu dotyczące programów środowiskowych, ale za to mamy okreslic Cele Srodowiskowe -pkt.6.2

Generalnie zmiana jest istotna w porównaniu do poprzedniego wydania, gdyż najtrudniejszą sprawą jest ocena ryzyka i szans dla aspektów i to jest własnie sedno zarządzania środowiskowego. Zidentyfikowac ryzyka i zaplanowac działania zapobiegające skutkom tych ryzyk. Reszta na konsultacjach :-)

Prowadzimy kompleksowe wdrożenia ISO 14001, szkolenia, audity wewnętrzne.

Copyrights 2015 CDJ | Wykonanie: euforino-strony www!