Systemy ISO ISO 29 990

ISO 29990 Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia i szkolenia - podstawowe wymagania dla dostawców usług edukacyjnych.

ISO 29990 jest systemem zarządzania jakością skierowany jest do instytucji świadczących usługi edukacyjne, kadr dydaktycznych i osób uczących się, do dalszych klientów oraz osób zainteresowanych dziedziną edukacji.

ISO 29990 może być wdrożone przez:

  • szkoły podstawowe,
  • technika, licea,
  • szkoły kształcenia ustawicznego,
  • szkoły zawodowe,
  • firmy szkoleniowe,
  • uniwersytety i uczelnie wyższe,
  • i inne.

Wymagania ISO 29990obejmują przede wszystkim identyfikację potrzeb szkoleniowych, określenie celów i zakresu usług, zdefiniowanie procesów uczenia się, środków wspierających i monitorujących, zapewnienie dostępności do zasobów edukacyjnych, jak również właściwego środowiska.

ISO 29990 w sposób skuteczny może być zintegrowany z normą ISO 9001:2015.

Copyrights 2015 CDJ | Wykonanie: euforino-strony www!