Szkolenia NOWOŚCI i usługi HOT-LINE Usługi HOT-LINE

Powyższe usługi są przygotowywane na jednostkowe zapotrzebowania klientów i dotyczą przede wszystkim ich pilnych bieżących potrzeb. Powiedzmy, że zwolnił się poprzedni Pełnomocnik, za miesiąc zbliża się termin auditu nadzorującego, a nowoprzyjęty Pełnomocnik nie posiada odpowiedniej wiedzy zarówno o systemie danej firmy jak i o systemie w ogóle - co robić? Zwrócić się do nas. Przeszkolimy go szybko i na miejscu w przedsiębiorstwie, sprawdzimy dokumenty, zrobimy audit weryfikujący, wykryjemy ewentualne niezgodności zanim wykryje je jednostka certyfikująca, określimy zakres i kierunki usprawnień.

Oferujemy stałą pomoc dla Pełnomocnika ds. Jakości w zakresie:

 • opracowania kwalifikacji dostawców
 • opracowania nadzoru nad wyrobem niezgodnym w podziale na reklamacje dostaw i przyjmowanie reklamacji Klienta
 • opracowania badania zadowolenia Klienta
 • opracowanie nadzoru nad maszynami i urządzeniami
 • opracowanie nadzoru nad sprzętem kontrolno-pomiarowym
 • opracowanie auditów wewnętrznych wraz z ich przeprowadzaniem
 • opracowanie rejestracji ofert i umów
 • opracowanie działań korygujących
 • opracowanie działań zapobiegawczych
 • opracowanie oceny rocznej pracowników
 • opracowanie mierników procesów
 • opracowanie Przeglądu Najwyższego Kierownictwa i przygotowanie firmy do auditu kontrolnego lub recertyfikacyjnego

Podejmujemy się następujących usług zleconych na określony czas:

 • Audity wewnętrzne w ramach funkcjonującego systemu
 • Audity II strony
 • Weryfikacji gotowości do auditu certyfikującego
 • Uzupełnienia kwalifikacji dla nowoprzyjętych osób (szkolenia podstawowe ISO)
 • Pełnomocnik ds. Systemu – po certyfikacyjna obsługa firm w zakresie stałego nadzoru konsultingowego nad wdrożonym systemem.

Zyskujesz:

 • Doświadczenie zewnętrznych specjalistów.
 • Oszczędność czasu własnych pracowników.
 • Obiektywność wyników
 • Pieniądze
 • Odświeżenie Systemu
Copyrights 2015 CDJ | Wykonanie: euforino-strony www!