Systemy ISO ISO 9001:2015

15 września 2015 opublikowano nowe wydania norm ISO 9001:2015.

Zgodnie z treścią postanowień International Accreditation Forum (IAF) oraz ISO, zawartych w dokumencie „Joint IAF-ISO Communiqué on the publication and transition of ISO 9001:2015“ z dnia 01 października 2015, wszystkie certyfikaty wydane na zgodność z normami ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 muszą zostać zaktualizowane do nowych wydań norm w ciągu trzech lat od daty 15 września 2015.
 
Nowa Norma ISO 9001:2015 w pigułce:
  • Brak wymagań odnośnie Księgi Jakości i procedur, tylko mówi się o „udokumentowanej informacji”
  • Organizacja decyduje co jest ważną udokumentowaną informacją oraz kiedy ją „zachowywać”, podobnie nazwane są dawne zapisy jakości, czyli to także "udokumentowana infromacja".
  • Należy każdy proces przeanalizować pod katem ryzyk.
  • Należy wykorzystać w „udokumentowanych informacjach" Karty Procesu / Karty Analizy Procesu.
  • Nie ma odrębnego punktu normy „działania zapobiegawcze” gdyż te działania mają być pokazane w każdym punkcie normy.
  • Punktów w normie jest 10, wcześniej było 8.
  • Ważniejszą rolę w stosunku do poprzedniej normy mają działania w obszarze zasobów ludzkich.
  • Wiedza pracowników ma być traktowana jak aktywa firmy.
  • Ważniejszą rolę ma obszar przyrządów do monitorowania i pomiarów
Copyrights 2015 CDJ | Wykonanie: euforino-strony www!